Nhà Bè

Nhà Bè thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh

13 Sản Phẩm
Sắp xếp theo:
Tiêu biểu
 • 12,000VNĐ/mo

Modern studio

 • 12,000VNĐ/mo
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng Tắm
 • 3780
Tiêu biểu
 • 11,000VNĐ/mo

New apartment nice view

 • 11,000VNĐ/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng Tắm
 • 1789
 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo

Single family home

 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 1200
 • 450,000VNĐ
 • 2,800VNĐ/sq ft

Modern apartment

 • 450,000VNĐ
 • 2,800VNĐ/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 2149
 • 11,500VNĐ/mo

Family home

 • 11,500VNĐ/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 4300
 • 250,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft

Relaxing studio

 • 250,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 2700
 • 990,000VNĐ
 • 31,000VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990,000VNĐ
 • 31,000VNĐ/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Tắm
 • 2200
 • 25,000VNĐ/mo

Gorgeous villa

 • 25,000VNĐ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Tắm
 • 4300
 • 550,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft

Comfortable family home

 • 550,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 2760
 • 670,000VNĐ
 • 6,500VNĐ/sq ft

Equestrian family home

 • 670,000VNĐ
 • 6,500VNĐ/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 1200

Compare listings

So sánh