Nhơn Trạch

10 Sản Phẩm
Sắp xếp theo:
Tiêu biểu
 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment

 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 2560
Tiêu biểu
 • 2,800VNĐ/mo

Relaxing apartment

 • 2,800VNĐ/mo
Marcy Ave, Brooklyn, NY, USA
 • 1 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng Tắm
 • 2360
Tiêu biểu
 • 540,000VNĐ
 • 3,700VNĐ/sq ft

Renovated studio

 • 540,000VNĐ
 • 3,700VNĐ/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 1200
 • 967,000VNĐ
 • 9,800VNĐ/sq ft

Design place apartment

 • 967,000VNĐ
 • 9,800VNĐ/sq ft
Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA
 • 5 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Tắm
 • 3890
 • 1,600VNĐ/mo

Comfortable apartment

 • 1,600VNĐ/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 4300
 • 456,000VNĐ
 • 2,900VNĐ/sq ft

Ample studio at last floor

 • 456,000VNĐ
 • 2,900VNĐ/sq ft
Nassau St, New York, NY, USA
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 1560
 • 3,700VNĐ/mo

Confortable apartment

 • 3,700VNĐ/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Tắm
 • 1900
 • 3,600VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
 • 1,790VNĐ/mo

Retail space

 • 1,790VNĐ/mo
Grand St, New York, NY, USA
 • 1340
 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft

Small shop

 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA
 • 1200

Compare listings

So sánh